1. כללי

א. השיעורים יתקיימו און ליין ביום קבוע ובשעות אשר נקבעו מראש.
ב. במידה ויהיו שינויים בשעות ותאריכי השיעורים, תתקבל עליהם הודעה מראש.
ג. הקלטות השיעורים שיתקיימו בזום, או בכל תוכנה דומה לצורך הענין, יהיו נגישות לצפייה עד שנה מסיום הקורס.
ד. פגישת הייעוץ האישית תהיה פתוחה למימוש כבר החל ממחצית הקורס ועד חצי שנה מסיומו.

2. ההרשמה לקורס

א. ההרשמה לקורס מותנית באישור הסכם זה ובתשלום שכר הלימוד.
ב. התשלום ישולם במלואו לפני מועד תחילת הקורס.

3. מדיניות ביטול עסקה

א. מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010.
ב. ביטול השתתפות בקורס עד לפני מועד תחילתו של השיעור השני, יתאפשר בכפוף להודעה מראש לרכזת הקורסים ולתשלום דמי ביטול בשיעור 5%
ממחיר הקורס או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך ביניהם.
ג. במידה ויתברר שהמשתתף/ת לא יוכל לקחת חלק/ להמשיך בקורס שנקבע, מכל סיבה שהיא, הוא/היא יוכל/תוכל להשתתף בשיעורים שלא נכח/ה במסגרת קורס אחר שיתקיים מטעם המכללה, על בסיס מקום פנוי.